Sint-Leo Hemelsdaele
Secundaire schoolPotterierei 11
8000 Brugge
050 44 59 33

Contactpersonen

Leer- en leerlingenbegeleiding

Chantal Engels
Eve Taveirne

CLB (050 44 02 20)

Psycho-Pedagogisch-Consulent, Contactpersoon:  Kathy Defoer
Sociaal verpleegkundige:  Sabine Versluys