Berichtenarchief

Schooljaar 2020 - 2021

Samen op de fiets

8 oktober 2020

Dank je wel Stad Brugge voor de steun. In het kader van de verkeersprojecten mocht de school twee fietsen aankopen. Ze zijn bedoeld voor de leraren die op die manier steeds veilig en vlot leerlingen kunnen begeleiden. Onze school kiest ervoor om zoveel als mogelijk de verplaatsingen op een milieuvriendelijke en sportieve manier te organiseren. Verkeersopvoeding maakt deel uit van de verplichte eindtermen. Het fietsen (in groep) en leren hoe zich te gedragen in het verkeer is van levensbelang.