Berichtenarchief

Schooljaar 2020 - 2021

Introductie inleefproject cw

14 januari 2021

In het kader van de lessen cultuurwetenschappen vindt in het zesde jaar humane wetenschappen -naar goede gewoonte- een inleefproject plaats. Dit jaar gebeurde de eerste stap van dit project op donderdagnamiddag 7 januari.

In het OLC leerden we de verschillende deelnemende organisaties kennen. We maakten kennis met de begeleiders van de organisaties en konden zo een beeld krijgen van waar we ons willen voor inzetten deze komende periode. Gedurende vijf namiddagen zullen we ons hiermee bezighouden. Op deze manier krijgen we eens te zien hoe het er aan toe gaat in de culturele sector. Sommigen zullen aan de slag gaan met een creatieve opdracht, anderen zullen zich dan meer focussen op het communicatieve en historische aspect van de Brugse cultuur. Aan enthousiasme ontbreekt het alleszins niet, iedereen kijkt vol moed uit naar het inleefproject!

Janne, Erika en Rens uit 6HWE