Berichtenarchief

Schooljaar 2016 - 2017

Kick-off miniondernemingen

20 oktober 2016

Op 18 oktober kregen de CEO's van alle mini ondernemingen van West Vlaanderen Noord de kans om zich voor de eerste keer voor te stellen aan hun collega's ondernemers, aan een jury en aan de pers. De 7 CEO's van onze school hebben met veel overtuigingskracht hun onderneming gepitcht. Ze hebben de opdracht prima begrepen: ondernemen start met een missie, niet met een product. Op die manier zijn ze tot concepten gekomen die passen in een vernieuwde visie op ondernemen met als basisprincipes: kleinschaligheid, lokale producenten en zero waste. We kijken al uit naar het vervolg. Amelie Heyvaert van Re-Cups trok alvast de aandacht van de aanwezige Focus journalist.

Op facebook kan je de pagina's van Luchtgroen en Koza liken!