Berichtenarchief

Schooljaar 2016 - 2017

Ijsjes- en koekjesverkoop

8 juni 2017

Tien leerlingen uit 3EC4 organiseerden in het kader van de lessen economie een koekjes-en ijsjesverkoop. De opbrengst van 600 euro schenken ze integraal aan de vzw GLEK. GLEK heeft als doel kinderen steunen die geplaatst zijn vanwege problematische thuissituaties. Ze worden op school geconfronteerd met de grote verschillen met leeftijdsgenoten en hier maakt GLEK het verschil. Het doel is om alle kinderen een gelijke kans te geven ook buiten de schoolmuren.

Een grote proficiat aan onze leerlingen die zich heel hard hebben ingezet voor dit project! 

Meer info op: www.glek.be