Digitale voorstelling van onze school

Maak kennis met de directeur en een aantal leraren van onze school. Heb je nadien nog een vraag of wens je de school eens te bezoeken? Maak dan een afspraak: secundair@slhd.be of 050 44 59 33 of via de contactpagina.

Waarom kiezen voor SLHD?

De directeur vertelt hoe het eraan toe gaat op onze school. We bieden modern onderwijs en zorgen voor elke leerling. We leren de leerlingen de leerstof verwerken. Alle leerlingen beschikken over een laptop. Let op, anders dan gezegd in de presentatie zorgt de school voor toestellen. Ouders hoeven die dus niet aan te kopen. Recent heeft de overheid de nodige middelen daarvoor vrij gemaakt.

5:23
Pascal Craeye

Studierichtingen

In de A-stroom gaan 27 lestijden naar de basisvorming. Vijf uur kies je al zelf. We bieden Klassieke talen, Wetenschappen en Moderne talen aan. In deze presentatie vertelt de directeur je wat mogelijk is op onze school. Je interesse en mogelijkheden bepalen of je kiest voor Klassieke talen, Wetenschappen of Moderne talen; of je een vak in een ander taal wilt volgen (CLIL), …

6:05
Pascal Craeye

Welbevinden op school

Inzetten op activiteiten buiten de klas is van belang voor de ontwikkeling van alle kinderen. Het lerarenteam helpt ze daarmee te groeien naar jongvolwassenen. In deze presentatie vertelt de directeur wat het leven op school zo afwisselend maakt en hoe de medewerkers daarin ondersteunen. Hij toont je ook even je eigen speelplaats en zegt wat daar allemaal gebeurt. Aan het einde van de voorstelling hebben we het even over het verkeer, van en naar de school …

7:22
Pascal Craeye

Starten in het eerste jaar

Je goed voelen op school is van groot belang. Mevrouw Maes is klasleraar van het 1ste jaar en vertelt hoe je je stap voor stap thuis zal voelen in de nieuwe school. De leraren begeleiden je ook bij het studeren, want er verandert wel wat …

In het tweede deel hoor je de leerlingbegeleider mevrouw Engels vertellen over de avondstudie, specifiek voor het 1ste jaar. Ze heeft het ook over de indeling van een schooldag en de zorg voor elke leerling.

10:52
Annick Maes en Chantal Engels

Moderne talen en differentiatie

Mevrouw Putman, leraar Frans en Engels heeft het over de Moderne Vreemde talen op onze school. Ze vertelt ook over het principe van de gespreide evaluatie.

De leerlingen van het 1ste jaar Wetenschappen en Moderne Talen differentiëren op woensdag voor talen en wiskunde: leerlingen verdiepen en verbreden er hun kennis of sturen bij waar nodig (remediëren).

2:56
Laurence Putman

Klassieke talen

Latijn en Grieks zijn eeuwenlang de overheersende wereldtalen geweest en hebben op die manier een enorme invloed gehad op heel wat moderne talen, zoals het Frans, het Spaans, het Italiaans, het Nederlands en het Engels. Wie interesse heeft in oude culturen, een taalknobbel heeft en ook goed is in wiskunde, vindt zijn ding in het eerste jaar Klassieke talen. Meneer Geernaert, leraar Latijn en Grieks, legt uit wat en hoe je leert in het eerste en tweede jaar. Hij maakt ook een brugje naar de hogere jaren.

9:49
Dominique Geernaert

Wetenschappen+

Onderzoekend leren en probleemoplossend denken staat centraal in het 1ste jaar wetenschappen. Je maakt kennis met STEM. Naast de lessen technologie kunnen deze leerlingen nog twee uur extra aan de slag tijdens de les wetenschappen en techniek +. Mevrouw Bertels legt kort uit wat er aan bod komt en geeft een aantal concrete voorbeelden.

2:32
Kris Bertels

Internaat

Soms kiezen leerlingen en ouders ervoor om op het internaat te verblijven. Dikwijls gaat het om leerlingen die van wat verderaf komen of waarvan de ouders zich tijdens de week minder makkelijk kunnen vrij maken voor hun kinderen. Mevrouw Lambert is internaatsbeheerder en verantwoordelijk voor alle internaten van onze school. Ze legt graag uit wat er na schooltijd gebeurt en hoe de opvoeders samen bouwen aan een toffe leefgemeenschap waar de leerlingen na de schooldag kunnen thuis komen.

8:24
Sabine Lambert