Ga naar ...BEVESTIG

Filter op doelgroep


Overzichten

Vakantie en vrije dagen
Oudercontacten

Kalender

vrijdag 1
Ontvangst 1ste jaar
Speelplaats
Doelgroep 1ste jaar

Startmoment sportzaal
Vanaf 10u30 tot 11u18
Sportzaal
Alle leerlingen
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

maandag 4
Schoolfotograaf
Vanaf 7u54 tot 12u54
Klasfoto + individuele foto

woensdag 6
Vakantietaken en administratie
Proeven
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

woensdag 13
Medisch onderzoek + vaccinatie HPV meisjes
Vanaf 8u28 tot 12u11
CLB-Brugge
1 MOD
Doelgroep 1ste jaar

donderdag 14
Bibliotheekbezoek
Vanaf 10u30 tot 12u11
Bibliotheek de Biekorf
Gidsbeurt in de bib voor 1 LATa en 1 STEM
Doelgroep 1ste jaar

vrijdag 15
Opening toiletblok en 1ste graadsschool

Startviering derde graad
Vanaf 10u28 tot 12u08
Kapel
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

Biotoopstudie
Vanaf 9u20 tot 12u30
Beisbroek
1 MOD + 1 STEM
Doelgroep 1ste jaar

dinsdag 19
Biotoopstudie
Vanaf 9u20 tot 12u30
Beisbroek
1 LATa + 1 LATb
Doelgroep 1ste jaar

donderdag 21
Startviering eerste graad
Vanaf 10u28 tot 12u08
Kapel
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

Junior College Leuven
Vanaf 11u30 tot 18u45
KULeuven
leerlingen seminarie 6 Filosofie
Doelgroep 6de jaar

vrijdag 22
Evaluatiedag
Vrije dag voor de leerlingen
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

maandag 25
Pedagogische studiedag
Vrije dag voor de leerlingen
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

dinsdag 26
Top Team bedrijfssimulatiespel
Vanaf 8u28 tot 12u10
Eetzaal
Voor alle 4des
Doelgroep 4de jaar

woensdag 27
Ontvangst Zuid-Afrika (leerlingen ZA in onze school)
Doelgroep 5de jaar

Medisch onderzoek + vaccinatie HPV meisjes
Vanaf 8u28 tot 12u11
CLB-Brugge
1 LATb
Doelgroep 1ste jaar

Klassencompetitie voetbal 1e graad
Vanaf 14u00 tot 16u00
Gulden Kamer - Sint-Kruis
1e graad
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

donderdag 28
Lezing over de EU door professor Hendrik Vos
Vanaf 13u20 tot 17u00
UGent
6HWE
Doelgroep 6de jaar

Bibliotheekbezoek
Vanaf 10u30 tot 12u11
Bibliotheek de Biekorf
Gidsbeurt in de bib voor 1 LATb en 1 MOD
Doelgroep 1ste jaar

Medisch onderzoek + vaccinatie HPV meisjes
Vanaf 8u28 tot 12u11
CLB-Brugge
1 LATa
Doelgroep 1ste jaar

vrijdag 29
Top Team bedrijfssimulatiespel
Vanaf 8u28 tot 12u10
Eetzaal
Voor alle 6des
Doelgroep 6de jaar