Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
1
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
2
Techniek
2
Mens en Samenleving
CLIL
2
Geschiedenis
1
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Differentiatie Nederlands, Frans en Wiskunde
4
Totaal aantal lesuren
33