Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Filosofie
1
Sociologie en Psychologie
3
Economie
1
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Fysica
1
Chemie
1
Informatica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Kunstbeschouwing
1
Totaal aantal lesuren
33