Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Economie
4
Wiskunde
5
Biologie
1
Fysica
1
Chemie
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Informatica
1
Plastische opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
33