Opmerking
Deze richting wordt niet meer ingericht vanaf schooljaar 2021-2022.

Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Latijn
4
Grieks
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Fysica
1
Chemie
1
Geschiedenis
2
Plastische opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
33