Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
5
Frans
4
Engels
1
Klassieke Studiën
5
Wiskunde
4
Techniek
2
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
1
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
2
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
34