Opmerking
Deze richting wordt ingericht vanaf schooljaar 2022-2023.

Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Filosofie
2
Sociologie en Psychologie
3
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Fysica
1
Chemie
1
Geschiedenis
2
Muzikale opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Kunstbeschouwing
2
Totaal aantal lesuren
32