Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
3
Latijn
4
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Seminarie
1
Esthetica
1
Totaal aantal lesuren
32