Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1,5
Biologie
1,5
Fysica
2,5
Chemie
2,5
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Seminarie
2
Esthetica
1
Totaal aantal lesuren
32