Opmerking
Deze richting wordt vernieuwd vanaf het schooljaar 2022-2023.

Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Moderne Talen
2
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Techniek
2
Mens en Samenleving
CLIL
1
Wetenschappen
3
ICT en media
1
Geschiedenis
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
33