Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Latijn
4
Grieks
3
Wiskunde
4
Techniek
2
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
ICT
1
Muzikale opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
34