Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Latijn
4
Grieks
3
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Techniek
2
ICT en media
1
Geschiedenis
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
33