Onze troeven

  • Maatschappelijke opdracht = kwaliteitsvol onderwijs
  • Sterk peil voor een mooie toekomst
  • Traditionele waarden binnen een hedendaags kader
  • Sociaal engagement geïnspireerd op christelijke waarden
  • Oog voor persoonlijke ontwikkeling tot kritische en geëngageerde burgers
  • Zorg voor alle leerlingen en aangepaste zorg voor individuele leerlingen
  • Gefundeerde studiekeuzes gekoppeld aan eerlijke en transparante evaluaties
  • Een bruisende, creatieve en hedendaagse school met oog voor sport, cultuur, wereldproblematiek …
  • Optimale voorbereiding op de toekomst
  • Professioneel lerarenteam en medewerkers