Aanmelden

Gebruik het onderstaande formulier om uw zoon/dochter aan te melden voor volgend schooljaar.

Algemene gegevens van de leerling

Zie ommezijde ID-kaart.

Gegevens over de inschrijving

 

Gegevens over de vorige school

Contactgegevens

Contactgegevens ouder 1

Contactgegevens ouder 2

Opmerkingen, vragen en bijkomende informatie