CLIL

Taal is belangrijk. Het stelt ons in staat te communiceren. Op SLHD leren we Nederlands, Frans, Engels, Duits en zelfs Spaans. Een vreemde taal verwerf je best door die actief te gebruiken. Mede daarom evalueren we de leerlingen voor alle moderne vreemde talen gespreid doorheen het schooljaar.

Leerlingen die dit wensen kunnen vanaf het 1ste jaar het vak Mens en Samenleving in een andere taal, Engels of Frans, volgen. We spreken dan over CLIL (Content and Language Integrated Learning). Het unieke eigene aan deze lesmethode is dat een vreemde taal gebruikt wordt in een zaakvak. Anders dan in een taalvak ligt de nadruk daar veel minder op het behalen van de taaldoestellingen. Leerlingen zijn vrijer en kunnen onbevangen met taal omgaan.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat het verwerven van taal beter lukt als dit breder aangepakt wordt door bijvoorbeeld in een zaakvak een vreemde taal te spreken. Omdat leerlingen spontaner leren als ze de taal gebruiken, zullen ze tijdens de taallessen ook makkelijker en met goesting bijleren.

De leraren die het zaakvak in een vreemde taal geven, zijn daarvoor gekwalificeerd. Ofwel zijn ze ook taalleraar (in dat taalvak) ofwel hebben ze de nodige certificaten om hun vak in een ander taal te mogen geven. Omdat taal leren best vroeg begint en we zo tijdens je loopbaan op onze school een taal-leerlijn kunnen volgen, kan je al in het 1ste jaar starten met CLIL.

Het blijft mogelijk om de vakken in het Nederlands te volgen. Kiezen voor CLIL gebeurt steeds op vrijwillige basis.


Dit zijn de belangrijkste doelen die we met CLIL beogen:

  1. Taalleniger worden: flexibel omgaan met meerdere talen, ook voor wie niet zo sterk in taal is.
  2. Het nut inzien van een taal door er zeer praktisch mee aan de slag te gaan.
  3. Zin voor taal krijgen.
  4. Een uitdaging aangaan door zich te engageren om leerinhouden ook in een andere (vak)taal te verwerven.

FAQ

In de eerste graad volg je, indien gewenst, het vak ‘Mens en Samenleving’ in het Engels of Frans. Vanaf de tweede/derde graad ga je ook ander zaakvakken (waaronder wetenschappen) in een andere taal kunnen volgen.

Een vak in een andere taal volgen is voor alle leerlingen verrijkend. Het is niet zo dat je een minimum score moet halen in een vorig studiejaar of vorige school om toegelaten te worden. Je moet je natuurlijk wel inzetten en weten dat je ook de vak-eigen terminologie van het zaakvak in een andere taal zult moeten instuderen. Het is wel nodig dat je voldoende Nederlands kent om te mogen starten met CLIL. Zo is ‘thuis Frans spreken’ geen motivatie om voor CLIL te kiezen als je onvoldoende de Nederlandse taal beheerst. Begin september beslist de klassenraad hierover.

In principe spreekt de leraar enkel Engels of Frans. Natuurlijk begeleidt hij de leerlingen en gebruikt hij eenvoudige taal, zeker in het 1ste jaar waar de kennis van het Engels en Frans eerder beperkt is. Het blijft belangrijk om de leerstof van het zaakvak te begrijpen en te kennen. Daarom, als de leraar het nodig vindt, kan een woordje uitleg in het Nederlands wel nuttig zijn.

Dat mag. Toch zal de leraar hen motiveren om in de vreemde taal te antwoorden. Hierin zullen leerlingen ook groeien doorheen het jaar.

Jazeker, het is op dat moment van belang om te weten of de leerlingen de leerstof van het vak begrijpen. In het Nederlands antwoorden mag.

Ja, je cursus is in de vreemde taal. Uiteraard ondersteunen we als je een woordje niet begrijpt. Leerlingen moeten ook bijna niet schrijven in een vreemde taal tijdens de les. De nadruk ligt op luisteren en spreken. 

Nee, dit mag niet. Je blijft het hele jaar het vak in een vreemde taal volgen. Overstappen mag niet. Denk dus goed na over je motivatie! Laat je niet leiden door je vrienden maar maak je eigen keuze. Pas na een schooljaar kan je eventueel het CLIL-traject verlaten.

Wanneer je de vreemde taal die de leraar gebruikt niet (voldoende) begrijpt, dan zal je daar ook in geholpen worden. Ook voor leerlingen die kiezen voor CLIL is remediëring voorzien om je daarmee te helpen.