Verslag doorlichting

Op regelmatige basis controleert de onderwijsinspectie de school. Tijdens de laatste doorlichting werd het volgende door de inspecteurs bekeken:

  • De kwaliteit van de werking
  • De vakken Engels, Frans, LO en Economie
  • De bewoonbaarheid en veiligheid op school

Het eindrapport vertelt dat de school volgens en boven verwachting presteert. We doen wat we moeten doen en doen dat (heel) goed. De school scoort daarmee, in vergelijking met andere Vlaamse scholen, uitermate goed.

Legende

Beneden de verwachting
Benadert de verwachting
Volgens de verwachting
Overstijgt de verwachting

De verslagen van de doorlichting van de Vlaamse scholen kan je ook nalezen op de website van de Vlaamse overheid.