Huidige vacatures

Professionele bachelor leerkracht wetenschappen / fysica / chemie

Vacature loopt van donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021.
Wetenschappelijk werk Fysica Chemie

Halftijdse opdracht (11 uren) vanaf 1 april tot einde schooljaar wegens pensionering:

- tweede jaar optie wetenschappen: 2 + 2 + 1

- derde jaar fysica: 2 + 1 + 1 + 1

- derde jaar chemie: 1

Parallelcollega's in het derde jaar; vakbegeleider wetenschappen Dirk Vansteenkiste vakcollega's op de school.

Lessenrooster (nu 4 halve dagen) eventueel aanpasbaar.


Digitale sollicitatie

Sint-Leo Hemelsdaele Secundaire school werkt enkel met digitale sollicitaties. Beschikt u al over een eigen profiel? Maak er snel één aan zodat wij u kunnen contacteren indien we een vacature hebben dat voldoet aan uw profiel.

Contact opnemen

Potterierei 11
8000 Brugge
050 44 59 33

Directeur Bovenbouw
Bruno Overbergh

Directeur Eerstegraadsschool
Pascal Craeye