Zorg op drie niveaus

Onderwijzen en opvoeden, ondersteunen en begeleiden is onze core business. Elke leerling heeft recht op deze brede basiszorg. Het is aan het schoolteam in zijn algemeenheid om die opdracht waar te maken.

Het lerarenteam neemt de zorg op zich voor de leerlingen in hun klas, onder het motto: "Wij willen voor je zorgen en bezorgd om je zijn. Wie je ook bent en wat je mogelijkheden of eventuele moeilijkheden ook zijn."

Het intakegesprek bij inschrijving is daarvoor al een eerste bron van informatie, naast de informatie over studieresultaten en zorgaanpak van de vorige school.

Wanneer een verhoogde zorg noodzakelijk blijkt, wordt vanuit de school meer gespecialiseerde, individuele hulp geboden. In samenspraak met de leerling en de ouders kan in uitzonderlijke gevallen een aangepast programma of parcours geadviseerd worden. Er wordt een individueel handelingsplan opgemaakt voor leerlingen die een verhoogde zorg nodig hebben, waarin duidelijke en concrete afspraken voor leerling, ouders en het begeleidende schoolteam uitgeschreven staan.

Als we vermoeden dat een verdere uitbreiding van de zorg noodzakelijk is, wordt in overleg met het CLB een adviesverslag opgemaakt. Dit kan leiden tot bijkomende externe hulp zoals GON-begeleiding.

M.a.w. de zorg strekt zich uit over drie niveaus: zorg van het lerarenteam in de klas, over individuele zorg binnen de school tot externe gespecialiseerde zorg.

Ons uitgangspunt voor elke leerling: degelijk onderwijs, goede zorg

  • soepel leertraject op basis van een breed studieaanbod
  • school lopen is ook leren leven: de school als poort naar volwassenheid
  • school is SAMEN leren en SAMEN leren leven
  • vandaar initiatieven als: peter- en meterschap, cultuurdag, studiereizen naar …, pasdagen …
  • het leraren- en opvoedersteam is de leerlingen nabij, detecteert alert zorgbehoeftes
  • elke vakleraar en de klassenleraar meer specifiek biedt leerondersteuning
  • het zorgteam biedt extra individuele hulp en ondersteuning
  • indien nodig wordt in samenspraak met het CLB een individueel handelingsplan opgesteld
  • indien nodig kan ondersteunig aangevraagd worden