Laptopproject

Het jaar 2020 was voor de samenleving totaal anders dan we gewoon zijn. Ook scholen mochten zich deels opnieuw uitvinden, niet in het minst aangaande het digitale onderwijs. Het lijkt soms alsof afstandsonderwijs het nieuwe normaal wordt en we vlug moeten kunnen schakelen wanneer de nood daarom vraagt.

Onze school ziet het ook als haar taak om jonge mensen op te leiden en op te voeden in het gebruik van allerhande digitale middelen. Mediawijsheid heet dat. Concreet brengen we onze visie, de infrastructuur, de deskundigheid van de leraren en de nodige leermiddelen in balans.

We werken verder aan de uitbouw van een degelijke ICT-infrastructuur. De eerste graad is al een tijd wifi-gewijs wereldwijd verbonden. Alle leerlingen kunnen connecteren met hun eigen device in de klas en op de speelplaats. Het BYOD (bring your own device) leeft er vandaag al.

Fijn was het ook te horen dat de Vlaamse Overheid de nodige financies voorziet om alle leerlingen uit te rusten met de noodzakelijke middelen. Concreet betekent dit dat alle leerlingen zullen beschikken over een eigen laptop, op school maar ook thuis. Ouders van leerlingen die starten in het 1ste jaar moeten dus zeker niet zelf investeren in de aankoop van een (extra) computer.

FAQ

Contacteer Ruben Van Canneyt, ICT-coördinator. Hij beantwoordt graag uw vragen. Met de antwoorden bouwen we aan een FAQ (frequently asked questions) die we hieronder opbouwen.

Contactpersoon
Ruben Van Canneyt

Je moet de laptop niet zelf kopen. Het toestel blijft ook eigendom van de school. Volgende kosten zijn wel ten laste van de ouders:

  • De aankoop van een beschermhoes via de school. Je mag de hoes wel personaliseren, dit verhoogt de herkenbaarheid. Op de laptop mag je geen stickers kleven. 
  • Trimestriële bijdrage van € 25 voor gebruik en verzekering (schade en diefstal met braak buiten de school). 
  • Een waarborg van € 39, gelijk aan de franchise bij schade en diefstal. Dit bedrag krijg je terug als je de school verlaat. 

Je mag die laptop gebruiken en hoeft er dus geen te huren voor zover die aangeschaft werd bij Signpost (onder dezelfde garantievoorwaarden). De school neemt dan geen verantwoordelijkheid op voor herstelling of schade. De IT-dienst beslist wel of het toestel geschikt is. 

Leerlingen van het 6de jaar kiezen zelf of ze liever op papier of op een laptop noteren. Ze hebben steeds de toestemming om hun eigen laptop te gebruiken voor schooldoeleinden. De jongere leerlingen (1ste en 2de graad) werken allen met eenzelfde model. De school stelt stelselmatig een toestel ter beschikking. 

De toestellen zijn verzekerd tegen breuk en 'diefstal met braak buiten de school'. Er is altijd een franchise van € 39 te betalen. Dit bedrag betaal je ook als waarborg als je de computer voor de eerste keer gebruikt. Je krijgt dit terug als je de laptop terug inlevert (als je b.v. de school verlaat). 

Cosmetische schade (de laptop blijft goed werken) wordt niet hersteld.

De verplichte verzekering is inbegrepen in de trimestriële bijdrage van € 25 per jaar. 

De toestellen worden op school door een externe firma hersteld, in principe tegen de volgende werkdag. 

Op zich is de leerling verantwoordelijk voor zijn eigen toestel. We verwachten wel dat het gebruik voor onderwijsdoeleinden prioritair is. Toestellen waarvan de werking gehinderd wordt, zullen opnieuw geïnstalleerd worden op school, met verlies van alle persoonlijke data en programma's van de leerling.

Je mag de laptop mee nemen naar huis. Tijdens de grote vakantie moet je die wel terug inleveren. De IT-dienst maakt ze dan klaar voor een volgend schooljaar.