Laptopproject

Het jaar 2020 was voor de samenleving totaal anders dan we gewoon zijn. Ook scholen mochten zich deels opnieuw uitvinden, niet in het minst aangaande het digitale onderwijs. Het lijkt soms alsof afstandsonderwijs het nieuwe normaal wordt en we vlug moeten kunnen schakelen wanneer de nood daarom vraagt.

Onze school ziet het ook als haar taak om jonge mensen op te leiden en op te voeden in het gebruik van allerhande digitale middelen. Mediawijsheid heet dat. Concreet brengen we onze visie, de infrastructuur, de deskundigheid van de leraren en de nodige leermiddelen in balans.

We werken verder aan de uitbouw van een degelijke ICT-infrastructuur. De eerste graad is al een tijd wifi-gewijs wereldwijd verbonden. Alle leerlingen kunnen connecteren met hun eigen device in de klas en op de speelplaats. Het BYOD (bring your own device) leeft er vandaag al.

Fijn was het ook te horen dat de Vlaamse Overheid de nodige financies voorziet om alle leerlingen uit te rusten met de noodzakelijke middelen. Concreet betekent dit dat alle leerlingen zullen beschikken over een eigen laptop, op school maar ook thuis. Ouders van leerlingen die starten in het 1ste jaar moeten dus zeker niet zelf investeren in de aankoop van een (extra) computer.

FAQ

Contacteer Ruben Van Canneyt, ICT-coördinator. Hij beantwoordt graag uw vragen. Met de antwoorden bouwen we aan een FAQ (frequently asked questions) die we hieronder opbouwen.

Contactpersoon
Ruben Van Canneyt

Leerlingen van de derde graad kiezen zelf of ze liever op papier of op een laptop noteren. Ze hebben steeds de toestemming om hun eigen laptop te gebruiken voor schooldoeleinden. De jongere leerlingen (1ste en 2de graad) werken allen met eenzelfde model. De school stel een stelselmatig een toestel ter beschikking. 

De toestellen zijn verzekerd tegen breuk. Er is altijd een kleine forfait te betalen.

Op zich is de leerling verantwoordelijk voor zijn eigen toestel. We verwachten wel dat het gebruik voor onderwijsdoeleinden prioritair is. Toestellen waarvan de werking gehinderd worden, zullen opnieuw geïnstalleerd worden op school, met verlies van alle persoonlijke data en programma's van de leerling.