Oud-leerlingen evenementen

We houden er aan het contact te behouden met onze oud-leerlingen. Daarom organiseren we voor hen verschillende evenementen.

Jaarlijks organiseren we een praatcafé waarop we oud-leerlingen uitnodigen die recent bij ons zijn afgestudeerd en zelf nog student zijn. Wie de voorbije 5 schooljaren bij ons afstudeerde, nodigen we uit voor een drink in de foyer. Op informele wijze kan bijgepraat worden met elkaar en met de aanwezige leraars.

Voor de oud-leerlingen die reeds langer afgestudeerd zijn, is er de tweejaarlijkse reünie. We nodigen telkens oud-leerlingen uit die 10, 20, 30, 40, 50 of langer afgestudeerd zijn. Een rondleiding in de school en een feestelijke receptie staan dan op het programma. Op de tabel hieronder kan je aflezen wanneer welke afstudeerjaren aan de beurt zijn.

Zijn je contactgegevens recent veranderd, dan kan je die doorsturen naar oudleerlingen.secundair@slhd.be.

Oud-leerlingen praatcafé

Het eerstvolgende praatcafé gaat door op 22 oktober 2022. Graag blijven we uitkijken naar nieuws van onze jong afgestudeerden. Stuur ons gerust een berichtje via oudleerlingen.secundair@slhd.be.


Oud-leerlingenreünie

Oud-leerlingen van het voormalige Lyceum Hemelsdaele en het voormalige Sint-Leocollege en van de Secundaire School van Sint-Leo Hemelsdaele worden tweejaarlijks uitgenodigd in de maand februari of maart.
Onderstaande tabel toont wanneer welke jaren van afstuderen uitgenodigd worden.

Periode Uitgenodigde oud-leerlingen
Februari/maart 2021 * Al wie afstudeerde in een jaar eindigend op 0 of 1
Februari/maart 2023 Al wie afstudeerde in een jaar eindigend op 2 of 3
Februari/maart 2025 Al wie afstudeerde in een jaar eindigend op 4 of 5
Februari/maart 2027 Al wie afstudeerde in een jaar eindigend op 6 of 7
Februari/maart 2029 Al wie afstudeerde in een jaar eindigend op 8 of 9

Al wie afstudeerde in de afgelopen vijf schooljaren wordt jaarlijks uitgenodigd voor ons praatcafé.

Oud-leerlingenreünie 2021 gaat niet door omwille van Covid-19
* We verplaatsen de oud-leerlingenbijeenkomst die oorspronkelijk gepland was voor 2021 naar 22 oktober 2022 omwille van de onzekerheid of de bijeenkomst kan doorgaan in het voorjaar.
In 2022 mogen de oud-leerlingen afgestudeerd in een jaar eindigend op 0 of 1 een uitnodiging verwachten.