Profiel tweede graad

De richtingen in de tweede graad bevatten een aantal vakken specifiek voor de richting: wetenschappen, economie, Latijn of Latijn-Grieks, moderne talen of humane wetenschappen. Deze hoofdvakken worden aangevuld met wiskunde, eventueel verdiept.

Daarnaast krijgen alle richtingen dezelfde basisvorming: algemene vakken, wetenschappen, ICT en moderne talen. Voor wie uit een optie met accent op STEM komt, voorziet de school een vervolg via de richting Natuurwetenschappen (met computerwetenschappen).

Na de brede eerste graad, ontwikkelen de leerlingen hun talenten verder in de tweede graad, om zich in de derde graad voor te bereiden op hogere studies.

Onze studierichtingen in de tweede graad