Smartschool
Digitale leeromgeving

We leven vandaag de dag in een wereld waar ICT en internet niet meer uit weg te denken zijn. Ook het onderwijs staat niet stil. Wij, in Sint-Leo Hemelsdaele, willen graag mee evolueren met de vernieuwingen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

Elke leerling, leerkracht en ouder heeft toegang tot Smartschool. Smartschool is een intern digitaal communicatie- en leerplatform dat via internet toegang biedt tot een leeromgeving waarin leerlingen, leerkrachten en directie school- en vakgebonden informatie, bestanden… kunnen uitwisselen.

De leeromgeving

Via Smartschool krijgen leerlingen toegang tot allerlei didactisch materiaal dat de leerkracht in kwestie ter beschikking stelt: presentaties die gebruikt werden in de lessen, extra oefeningen, links naar handige websites en nog veel meer.

Communicatie

Bovendien is Smartschool een handig communicatiemiddel. Via de berichtenmodule kunnen leerlingen en ouders alle leerkrachten en personeelsleden van onze school contacteren.

Het puntenboekje

Skore is een punten- en rapporteringsysteem dat helemaal geïntegreerd is in Smartschool. Elke vakleerkracht heeft een digitaal puntenboekje. Ouders en leerlingen hebben via Smartschool inzage in deze punten en de extra commentaar die de leerkracht daarbij schreef. Dat systeem vervangt de gewone rapporten niet. Op geregelde tijdstippen ontvangen de ouders een rapport.

Het is vanzelfsprekend dat de ouders enkel inzage hebben in de punten van hun zoon/dochter en niet in die van hun klasgenoten. Op deze manier willen we de ouders de kans geven om de resultaten van hun zoon/dochter te volgen.

De digitale schoolagenda

Via de digitale schoolagenda binnen Smartschool kunnen leerlingen op een eenvoudige manier volgen welke lesonderwerpen er gegeven werden. Bij taken en toetsen kunnen ze gemakkelijk controleren wanneer deze werden opgegeven, wat de precieze opgave is en wanneer de deadline is. Daarmee willen we leren leren en leren plannen stimuleren. Ook als ouder hebt u inzage in deze digitale schoolagenda.

Smartschool voor ouders

De ouders krijgen gratis toegang tot Smartschool via het co-account van hun zoon/dochter. Op die manier kunnen zij ook volgen wat voor leermiddelen er beschikbaar zijn, kunnen zij eenvoudig de klasleerkracht, leerlingenbegeleider of de directie contacteren, de punten opvolgen en hun zoon/dochter helpen bij het plannen van schoolwerk. Ouders kunnen bovendien ook de afwezigheden en de houding van hun zoon/dochter tegenover remediëring opvolgen. Voor de ouders worden er vrijblijvend praktische infosessies georganiseerd in de loop van het eerste trimester.