Drie strategische doelen

Onderwijzen, Opvoeden en Zorgen staan niet los. Ze beïnvloeden en versterken mekaar, als in een soepel draaiende motor.

Diagram

We geven degelijk en hedendaags onderwijs

"Sterk onderwijs, stevige toekomst": daar staan we voor. Met deze slogan willen we een belangrijk aspect van ons onderwijsproject samenvatten. Dit kwalitatief sterk en eigentijds onderwijs willen we in elke les aanbieden. Door ons ruim aanbod aan studierichtingen geven we onze leerlingen de kans te ontdekken wat hen boeit en naar welke richtingen ze kunnen doorstromen.

We voorzien o.a. in een gedifferentieerde en gepersonaliseerde aanpak. Ook taal vinden we belangrijk in de omgang en als instrument in alle vakken. We geven les, gegrond in de realiteit in een steeds veranderende (digitale) wereld. We zijn trots op de brede waaier aan aanvullende activiteiten die we kunnen aanbieden: studiereizen, culturele activiteiten, internationale uitwisselingen, wetenschappelijke projecten, sportbeoefening, milieuprojecten, klassenactiviteiten, de pasuren, …

We voeden je op tot geëngageerde kritische jongvolwassenen

Degelijk en modern onderwijs is veel meer dan ‘lessen geven’. Voor ons is een school ook een plek waar je zelf leert denken, waar je kritisch leert staan tegenover informatie, waar je creativiteit gestimuleerd wordt, waar je keuzes leert maken en waar je voorbereid wordt op hoger onderwijs. Iedereen krijgt van ons de kans om haar of zijn talenten en interesses te ontdekken en ontplooien.

We laten je kennis maken met een steeds diverser wordende samenleving. We leren je op een respectvolle manier communiceren. We geloven in dialoog en samenwerking. Bij ons heb jij ook een stem in de debatten. Jouw mening telt mee. We willen weten wat je van ons verwacht. We doen een beroep op jou als klasverantwoordelijke, sportverantwoordelijke, cultuurverantwoordelijke, milieuverantwoordelijke.

We geloven in goed communiceren, met iedereen. Zo leer je omgaan met anderen, met respect voor hun persoon en hun materiaal.

We willen zorgen voor elke leerling

Wij willen voor je zorgen en bezorgd om je zijn. Wie je ook bent en wat je mogelijkheden of eventuele moeilijkheden ook zijn, we willen dat je je op onze school thuis voelt. Bij ons zijn leerlingen geen nummers, maar gezichten met een naam. We zorgen voor een aangename sfeer en voorzien in een persoonlijke aanpak. Leermoeilijkheden zijn voor ons uitdagingen, die we niet uit de weg gaan.

Wij willen je opvoeden. Dat is misschien nog veel ambitieuzer dan onderwijzen. We willen je helpen tijdens je jaren van groei naar volwassenheid, op het vlak van gevoelens, op het vlak van waarden. Alle leraren komen echt voor je op en willen je graag helpen, ook als je eens een moeilijke dag hebt. Bij ons zijn waarden als solidariteit, begrip en mildheid geen loze begrippen, maar werk-woorden. Die waarden vloeien voort uit onze inspiratiebron: het evangelie. We waarderen wat jij denkt of gelooft, maar we bieden je ook duidelijk de christelijke levensvisie aan.