Profiel eerste leerjaar A

Heb je …
 • het zesde leerjaar afgewerkt?
 • een advies voor 1ste leerjaar A gekregen?
 • zin in een vooral brede gemeenschappelijke vorming?
Dan ben je welkom in het eerste leerjaar A.

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen dezelfde leerstof. Ze kunnen echter wel al een keuze maken en bepaalde vakgebieden verkennen.

Wens je …
 • kennis te maken met de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed op onze samenleving? Ben je een krak in talen maar ook in wiskunde, dan ben je welkom in het eerste jaar Klassieke Studiën. Je legt er de basis voor je latere studie Latijn en/of Grieks.
 • projectmatig en onderzoekend te werken aan technischwetenschappelijke opdrachten, dan zit je goed in het eerste STEM. We bieden natuurwetenschappen, techniek en wiskunde gezamenlijk aan.
  (S.T.E.M. = Science, Technology, Engineering, Mathematics
 • extra ruimte om wiskunde, Frans en Nederlands in te oefenen, te remediëren of te verdiepen? Kies dan voor het eerste moderne.

Na het eerste leerjaar A houd je alle studiemogelijkheden open. Enkel wie Latijn kiest kan ook in de daaropvolgende jaren deze studierichting aanhouden.

Profiel tweede leerjaar A

Heb je …
 • goede resultaten behaald in het eerste leerjaar A?
 • zin gekregen in plannen en studeren?
 • geen schrik van een stukje theorie?
Dan kan je vlot starten in het tweede leerjaar.

In het tweede leerjaar maak je al een beperkte keuze voor één van de vier opties. Kies vooral waar je interesse ligt.

Wens je …
 • Latijn of Grieks te studeren, dan ligt het tweede Latijnse of Grieks/Latijnse open, op voorwaarde dat je in het eerste jaar Klassieke Studiën koos.
 • de wereld van de computerwetenschappen en robotica te verkennen en probleemoplossend te werken, je eerste programmeerstappen te zetten? Kies dan voor de optie Moderne Wetenschappen STEM. Je hoeft in het eerste jaar niet de keuze STEM gemaakt te hebben. Je hebt wel een gedegen wiskundig inzicht nodig. Ook wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie staan er op het programma.
 • wat meer tijd? Moderne Wetenschappen met ondersteuningsvakken geeft je wat meer ruimte voor wiskunde, socio-economische initiatie en wetenschappelijk werk.

Wat na de eerste graad?

Na het tweede leerjaar van de 1ste graad zal je opnieuw moeten kiezen. Je hebt dan de voorbije jaren kennis gemaakt met heel wat vakken die je interesse gewekt hebben. Je kan je al een beter idee vormen van welke richting je met je studies wilt uitgaan. Alle opties in de 2de graad bij ons op school liggen open: Latijn (met of zonder Grieks) als je in de eerste graad Latijn volgde, Humane wetenschappen, Economie of Wetenschappen. Ook andere onderwijsniveaus komen mogelijks in het vizier. Uiteraard zal het advies van jouw leraren, jouw interesse en wensen én de resultaten bepalen wat het best voor je is.