Eerste graad

Tijdens de eerste twee jaar van het secundair onderwijs begeleiden we leerlingen in het ontdekken van hun talenten en het maken van een goede studiekeuze. Alle leerlingen krijgen hetzelfde lesprogramma. In het optionele gedeelte kiezen ze volgens interesse en mogelijkheden. Alle leerlingen die een diploma lager onderwijs behaalden, worden in principe toegelaten tot de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • 1ste jaar: maak twee keuzes uit STEM, WEB & IT, SPORT & SPEL en PODIUMKUNSTEN
  Je kan combineren met Klassieke Talen (Latijn) en CLIL
 • 2de jaar: opties Grieks - Latijn, Latijn, Moderne Talen - Wetenschappen of Economie en organisatie

Enkel wie denkt zijn studies in de richting Latijn verder te zetten mo├ęt in de eerste graad de optie Latijn kiezen. Na de eerste graad zal de klassenraad een duidelijk advies uitspreken: ofwel stroomt de leerling door naar de bovenbouw (aso), ofwel wordt een andere onderwijsvorm voorgesteld (bso, kso, tso).

Bovenbouw

De bovenbouw biedt een ruime keuze aan richtingen Algemeen Secundair Onderwijs (aso) aan. We bereiden de leerlingen voor op studies in het hoger onderwijs (hogeschool / universiteit). In de tweede graad motiveren we de leerlingen om een juiste studiehouding te ontwikkelen. Ze worden daarvoor stap voor stap begeleid door hun vak- en klasleraren. In de derde graad is een leerling in staat zichzelf te motiveren en ligt de focus op voorbereiding voor verdere studies.

2de graad

3de jaar:
 • Economische wetenschappen
 • Natuurwetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen
 • Latijn
 • Grieks-Latijn
4de jaar:
 • Economische wetenschappen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Natuurwetenschappen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Humane wetenschappen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Moderne talen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Latijn
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Grieks-Latijn
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.

3de graad

5de jaar:
 • Economie - Moderne Talen
 • Economie - Wiskunde
 • Grieks - Wiskunde 6 uur
 • Grieks - Wiskunde 8 uur
 • Latijn - Wiskunde 6 uur
 • Latijn - Wiskunde 8 uur
 • Latijn - Moderne Talen
 • Humane Wetenschappen
 • Moderne Talen
 • Wetenschappen - Wiskunde 6 uur
 • Wetenschappen - Wiskunde 8 uur
 • Wetenschappen - Wiskunde - Grieks
 • Wetenschappen - Wiskunde - Latijn
6de jaar:
 • Economie - Moderne Talen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Economie - Wiskunde
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Grieks - Wiskunde 6 uur
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Grieks - Wiskunde 8 uur
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Latijn - Wiskunde 6 uur
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Latijn - Wiskunde 8 uur
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Latijn - Moderne Talen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Humane Wetenschappen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Moderne Talen
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Wetenschappen - Wiskunde 6 uur
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Wetenschappen - Wiskunde 8 uur
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Wetenschappen - Wiskunde - Grieks
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.
 • Wetenschappen - Wiskunde - Latijn
  Deze lessentabel is geldig vanaf 1 september 2024.