Bruno Overbergh

Bruno Overbergh
Algemeen directeur vzw Sint-Leo Hemelsdaele

Directeur Bovenbouw
Ik was 25 jaar actief in de scholengroep RHIZO Kortrijk: van 1995 tot 2013 als leerkracht Nederlands en Engels, van 2013 tot 2020 als directeur.
Vanaf 1 september 2020 werk ik als directeur van de tweede en derde graad samen met leerkrachten en opvoeders aan modern onderwijs, vanuit een sterke traditie, met een blik op de toekomst.

Contact opnemen...

Adres
Adres:
Potterierei 11
8000 Brugge
Telefoon
Telefoon:
050 44 59 33
Smartschool
Smartschool:
Ouders en leerlingen kunnen alle leerkrachten, opvoeders en medewerkers van het internaat bereiken via Smartschool.