Bruno Overbergh

Bruno Overbergh
Algemeen directeur vzw Sint-Leo Hemelsdaele

Directeur Bovenbouw
Ik was 25 jaar actief in de scholengroep RHIZO Kortrijk: van 1995 tot 2013 als leerkracht Nederlands en Engels, van 2013 tot 2020 als directeur.
Vanaf 1 september 2020 werk ik als directeur van de tweede en derde graad Sint-Leo  Secundair samen met leerkrachten en opvoeders aan modern en warm onderwijs, vanuit een sterke traditie, met een open blik op de toekomst.

Contact opnemen...

Adres
Adres:
Potterierei 11
8000 Brugge
Telefoon
Telefoon:
050 44 59 33
Smartschool
Smartschool:
Ouders en leerlingen kunnen alle leerkrachten, opvoeders en medewerkers van het internaat bereiken via Smartschool.