Digitaal inschrijven

Gebruik het onderstaande formulier om uw zoon/dochter in te schrijven voor volgend schooljaar. Gelieve hiervoor uw akkoord te verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Algemene gegevens van de leerling

Zie ommezijde ID-kaart.

Gegevens over de inschrijving

Gegevens over de vorige school

Contactgegevens

Contactgegevens ouder 1

Contactgegevens ouder 2

Opmerkingen, vragen en bijkomende informatie

Bevestigen inschrijving

Let opWe kunnen slechts inschrijven indien u zich akkoord verklaart met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.