Excursie en biotoopstudie in Beisbroek voor 4Wet

6 oktober 2017

Op dinsdagnamiddag 3 oktober was klas 4WET te gast in Beisbroek voor een ecologie-studie waarin verschillende biotopen van nabij werden bestudeerd. 

Aansluitend bij wat er eerder in de biologielessen werd aangebracht, was het nu aan de leerlingen om in groepjes via meetapparatuur, determinatie- en inventarisatietabellen alles nauwgezet in kaart te brengen.

Na een bosareaal kwamen ook twee verschillende heidegebieden aan bod. Vergelijkingen maken wat betreft beperkende parameters stond centraal; de invloed van mens op de successie, maar ook via wisselende weers- en klimaatsomstandigheden werden besproken. 

Na de inventarisatie van biotische en abiotische factoren, via correcte waarnemingen en gedetailleerd sporenonderzoek kwam dan de uiteindelijke conclusie hoe het gesteld is met de biodiversiteit van de onderzochte biotopen.

De biologen in spe van klas 4WET werden door de natuurgids uitgewuifd met de boodschap om één en ander verder op school te onderzoeken en te bespreken.