Ga naar ...BEVESTIG

Filter op doelgroep


Overzichten

Vakantie en vrije dagen
Oudercontacten

Kalender

woensdag 3
Sportkamp (voetbalstage); tot en met 5/1
Vanaf 9u00 tot 16u00
ook voor leerlingen vanaf 3de kleuter
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

maandag 8
Verkeersweek 1e graad
Vanaf 9u20 tot 12u10
601 - 602 -603
1LATa - 1 LATb - 1STEM
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

Medisch onderzoek 3e jaar
Vanaf 8u28 tot 12u11
CLB-Brugge
3LA4 / 3 LA5
Doelgroep 3de jaar

Repetitie muziekgroep
Vanaf 12u40 tot 13u10
212 Muzieklokaal
Voor alle goeie zangers en muzikanten
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

dinsdag 9
Klasactiviteit: schaatsen
Vanaf 10u15 tot 12u10
Boudewijnpark
Voor alle derdes
Doelgroep 3de jaar

woensdag 10
Toneelvoorstelling "Oe is't ?"
Vanaf 10u00
Zaal Daverloo
Doelgroep 4de jaar

Rondleiding stadsschouwburg
Vanaf 8u30 tot 10u15
Stadsschouwburg Brugge
1Latb en 1mod
Doelgroep 1ste jaar

donderdag 11
Junior College Dag Leuven
Vanaf 8u00 tot 18u00
KULeuven
seminarie 6 Filosofie
Doelgroep 6de jaar

Verkeersweek 1e graad
Vanaf 9u20 tot 12u11
601 -602 - 603
2GLA - 2LAT/STEMa - 2STEMb
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

Verkeersweek 1e graad
Vanaf 13u20 tot 16u08
601 - 602 -603
2MOWa - 2MOWb - 1MOD
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

vrijdag 12
Rondleiding stadsschouwburg
Vanaf 14u15 tot 16u08
Stadsschouwburg Brugge
1Lata en 1STEM
Doelgroep 1ste jaar

maandag 15
Rijbewijs op School
Vanaf 16u30 tot 18u00
Doelgroep 6de jaar

Medisch onderzoek 3e jaar
Vanaf 8u28 tot 12u11
CLB-Brugge
3 WET
Doelgroep 3de jaar

dinsdag 16
Gastspreker bisschop Lode Aerts
Vanaf 12u00 tot 15u15
aula
12 u maaltijd samen met de leerkrachten, 5de lesuur 5de jaars en 6de lesuur 6de jaars
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

woensdag 17
Vlaamse Wiskunde Olympiade : eerste ronde JWO en VWO
Vanaf 13u30 tot 16u30
Studiezaal kelder (K20)
2e en 3e graad
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

Wintersfeer internaat
Vanaf 19u00
eerstegraadsspeelplaats
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

donderdag 18
EnquĂȘte Cyberpesten (Stad Brugge)
Vanaf 10u25 tot 12u10
in klas
3de uur: 1MOD, 1LATb 4de uur: 2GLA, 2LAT/STEMa
Doelgroep 2de jaar

vrijdag 19
Speelvogels
Vanaf 12u45 tot 13u15
lokaal 603
leerlingen van de eerste graad
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar

maandag 22
Rijbewijs op School
Vanaf 16u30 tot 18u00
Doelgroep 6de jaar

dinsdag 23
Vaccinatie Di-Te-Per
Vanaf 8u28 tot 12u11
St.Leo Hemelsdaele

Schaken
Vanaf 12u25 tot 13u15
Foyer
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

woensdag 24
Solidariteitsfuif
Vanaf 19u30 tot 21u30
Ontspanningsruimte internaat
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar

donderdag 25
Selectief onderzoek
Vanaf 13u22 tot 16u00
Sint-Leo Hemelsdaele

vrijdag 26
Infosessie hoger onderwijs
Doelgroep 6de jaar

Heleoquiz
Vanaf 20u00 tot 23u00
Refter
Voor alle leerlingen en personeel van school
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

Doelgroep internaat
Toneelvoorstelling "Het puin van Eden"
Vanaf 14u00
Zaal Daverloo
Doelgroep 2de jaar

zaterdag 27
Spaghetti avond Zuid-Afrika
Vanaf 18u28 tot 23u00
Eetzaal SLHD
Tvv de goede doelen
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

Doelgroep internaat
maandag 29
Rijbewijs op School
Vanaf 16u30 tot 18u00
Doelgroep 6de jaar

Medisch onderzoek 3e jaar
Vanaf 8u28 tot 12u11
CLB-Brugge
3 GLA4 / 3 GLA5 / 3 HWE
Doelgroep 3de jaar

woensdag 31
Voordracht jong-leren
Vanaf 19u30
6e leerjaar basisschool, 1e jaar, internen 2e jaar, ouders
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar