Ga naar ...BEVESTIG

Filter op doelgroep


Overzichten

Vakantie en vrije dagen
Oudercontacten

Kalender

donderdag 16
De school is terug open
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar

Start administratie
Vanaf 8u30 tot 17u30

vrijdag 31
Ontvangst nieuwe leerlingen
Vanaf 19u00 tot 21u30
Sportzaal eerstejaars en OLC andere nieuwe leerlingen
1ste jaar en andere jaren
Doelgroep 1ste jaar
Doelgroep 2de jaar
Doelgroep 3de jaar
Doelgroep 4de jaar
Doelgroep 5de jaar
Doelgroep 6de jaar