Streven naar klimaatneutrale school

De bewijzen tonen voldoende aan dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering onze planeet waanzinnig beschadigt. Als school willen wij niet passief langs de zijlijn staan. Integendeel, wij willen zelf initiatieven nemen en iedereen die bij de school betrokken is sensibiliseren, informeren en zelf actie laten ondernemen.

Misschien hebben jullie het al bemerkt maar sinds een jaar zijn wij bezig met een 'relighting' plan voor onze school uit te voeren. Je moet er eens op letten dat de klassieke verlichting op de speelplaats en in enkele klaslokalen door LED verlichting vervangen werd. Maar wat betekent dit nu voor onze school? Als er honderd TL lampen vervangen worden door 100 LED TL lampen dan bespaart de school jaarlijks 90.000 kWh in energieverbruik, wordt onze elektriciteitsfactuur met 3.193 euro verlaagd en stoten wij 47.700 kg minder CO2 en 36.900 kg minder zwavel uit. Vertaald in bomen betekent dit dat er 2.358 bomen minder moeten geplant worden. Het is onze eerste stap om tot een klimaatneutrale school te komen.

Volgende jaren breiden we de LED-verlichting verder uit en richten we ons ook op andere groene projecten. Om dit alles te kunnen bekostigen, richten we een energiefonds op. De opbrengst van verschillende acties zal naar dit energiefonds gaan. Het hoogtepunt van al deze acties wordt de 'klimaatweek' van 2 tot en met 6 oktober 2017.

Voelt u zich als ouder, personeelslid of leerling geroepen om als vrijwilliger mee te werken. Zend dan een bericht naar leen.scherrens@slhd.be of natascha.deroo@slhd.be

500 euro in het energiefonds

Ons energiefonds heeft de eerste centjes binnen! Zoals jullie weten dient dit fonds om de groene projecten van onze school te helpen realiseren (bvb. LED-verlichting). We mogen de teller al op 500 euro zetten, dit dankzij onze wereldwinkel die een deel van de opbrengst aan het energiefonds schenkt. Wie in de wereldwinkel op school iets koopt, steunt dus twee doelen: eerlijke handel en een klimaatneutrale school! Bedankt om jullie centje bij te dragen!

Klimaatweek (2 t.e.m. 6 oktober 2017)

Volgend schooljaar organiseert onze school een week voor en over het klimaat (2 t.e.m. 6 oktober 2017). Niemand kan de klimaatkwestie alleen oplossen! Onze school bouwt samen met Transform3 (www.transform3.be) aan een platform van gelijkgezinden met één doel: te komen tot een klimaatneutrale economie.

Daarom doen we ook mee aan deze inzamelactie want zo kunnen we helpen de afvalberg te verkleinen.

Noteer deze datum (2 t.e.m. 6 oktober 2017) dus alvast in je agenda en breng ons je oude lampen en afgedankte kleine elektr(on)ische apparaten. Deze worden dan gerecycleerd en zo zetten we een klein stapje verder richting klimaatneutraliteit.

De teller van het energiefonds draait op volle toeren!

Eind vorig schooljaar stond de teller van ons energiefonds op 600 euro dankzij de bijdrage van het wereldwinkeltje.

Dit schooljaar werd voor het eerst de PlanetProof-week georganiseerd. Dankzij de verkoop van fietslampjes, de rommelmarkt en het wereldwinkeltje kwam er ook geld binnen voor ons energiefonds. Al deze acties brachten maar liefst € 341,69 op!
Onze groene visie werd bovendien ook gesteund door de Stad Brugge. Ter ondersteuning van klimaatneutraal Brugge 2050 schreef Stad Brugge-dienst Leefmilieu een wedstrijd uit om MOS-scholen in dit opzet financieel te ondersteunen. Sint-Leo Hemelsdaele – Secundaire school viel met de PlanetProof-week en onze transitie naar ledverlichting in de prijzen en mag € 400 in ontvangst nemen!

Dit betekent dat de teller van ons energiefonds op 1341,69 euro staat!