Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Economie
1
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Biologie
2
Fysica
2
Chemie
2
Informatica
1
Geschiedenis
2
Plastische opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
33