Opmerking
Deze richting wordt ingericht vanaf schooljaar 2022-2023.

Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
1
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Biologie
2
Fysica
2
Chemie
2
Informatica
1
Geschiedenis
2
Muzikale opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
32