Vakken

Lesuren

Klasuur
1
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
3
Economie
4
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Esthetica
1
Totaal aantal lesuren
33