Opmerking
Deze richting wordt ingericht vanaf schooljaar 2022-2023.

Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Duits
1
Latijn
5
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Fysica
2
Chemie
1
Geschiedenis
2
Muzikale opvoeding
1
Lichamelijke opvoeding
2
Totaal aantal lesuren
32