Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
8
Aardrijkskunde
2
Biologie
2
Fysica
2
Chemie
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Seminarie
1
Totaal aantal lesuren
32