Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
3
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Biologie
2
Fysica
2
Chemie
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Seminarie
1
Totaal aantal lesuren
32