Vakken

Lesuren

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Economie
4
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Fysica
1
Chemie
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Seminarie
2
Esthetica
1
Totaal aantal lesuren
32