Marianne Depestel

Marianne Depestel
Is klassenleraar van 6HWE / 6EMT / 6LMT / 6GWE.
Is vakleraar en geeft:
  • Economie in de 3e graad.
  • Geschiedenis in de 2e graad.
  • Geschiedenis in de 3e graad.

Is leerlingbegeleider tweede en derde graad.

 

Contact opnemen...

Adres
Adres:
Potterierei 11
8000 Brugge
Smartschool
Smartschool:
Ouders en leerlingen kunnen alle leerkrachten, opvoeders en medewerkers van het internaat bereiken via Smartschool.