Vera Lenaers

Vera Lenaers

In het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen ouders, leraren, directies en ook jongeren zelf terecht met vragen naar informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op vier domeinen:

 • leren en studeren
  bv. leerproblemen, hardnekkige problemen met lezen, schrijven, rekenen, concentratie …
 • onderwijsloopbaanbegeleiding
  bv. vragen bij studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
 • psychisch en sociaal functioneren
  bv. faalangst, gedragsproblemen, ASS, regel-overtredend gedrag, moeilijke thuissituatie …
 • preventieve gezondheidszorg
  bv. vragen over inentingen, (over)gewicht, druggebruik, medische consulten …

Een CLB wil bijdragen tot het welbevinden van jongeren en stelt daarom de jongere centraal. Extra aandacht gaat naar jongeren die door hun leefsituatie of door een beperking minder (ontwikkelings)kansen krijgen.

In een CLB werken verschillende mensen samen in één team; artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Voor elke school is een vast team verantwoordelijk dat regelmatig op school aan-wezig is.

Het CLB-team voor Sint-Leo Hemelsdaele bestaat uit:

 • Sara Geldhof, Contactpersoon
 • Vera Lenaers, Verpleegkundige
 • Caroline Van Damme, Arts

 

Alle CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, de privacy-wetgeving en het “decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp”. Dit betekent dat je in vertrouwen bij hen terecht kan en dat er geen informatie wordt doorgegeven zonder dat jij daarmee akkoord gaat. Jongeren kunnen alleen of met hun ouders bij het CLB terecht. Alle tussenkomsten zijn gratis

De CLB-medewerker luistert naar je verhaal. Soms is één gesprek genoeg en kan hij je daarmee verder helpen. Soms zullen hiervoor meerdere gesprekken nodig zijn. In sommige gevallen zal een gesprek niet volstaan en worden er ook testen afgenomen.

Op veel vragen zal het CLB zelf een antwoord kunnen formuleren. Als dit niet zo is, kent het CLB heel wat andere organisaties en diensten in jouw buurt die je wel verder zullen kunnen helpen. We verwijzen je dan door naar die dienst of organisatie.

Van elke leerling is er een dossier op het CLB. Het dossier is vertrouwelijk. De inzage ervan is vastgelegd in regels. In het dossier staat informatie die het CLB over de jongere heeft verzameld tijdens het medisch consult en wordt ook bijgehouden wanneer je contact hebt gehad met het CLB en wat er toen is besproken. Als je ouder bent dan 12 jaar en je bent handelingsbekwaam, kunnen jouw ouders deze gegevens niet opvragen en beslis je zelf of deze gegevens aan een andere dienst of organisatie mag worden doorgegeven.

School en CLB werken nauw samen aan de begeleiding van leerlingen, maar blijven toch onafhankelijk van elkaar. Opnieuw beslist de jongere zelf of informatie mag doorgegeven worden aan de school of niet.

Het CLB wil nauw aansluiten bij de vragen en noden van leerlingen, ouders en school. Daarom spreekt het elk jaar met de school af, aan welke “zorgpunten” er extra aandacht wordt besteed, maar rekent het erop dat de leerlingen zelf, hun ouders en hun leerkrachten vragen stellen. We verwachten dat ons een signaal gegeven wordt als er een probleem ontstaat.

Medische consulten, tussenkomsten in het kader van besmettelijke ziekten op school en tussenkomsten in het kader van spijbelen kunnen niet geweigerd worden.

Meer informatie vind je ook op onze website www.vrijclbdehavens.be

Aarzel niet met ons contact op te nemen als er zich een probleem voordoet. Samen zoeken we naar een oplossing.

Contact opnemen...

Adres
Adres:
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
Telefoon
Telefoon:
050 44 02 20
Smartschool
Smartschool:
Ouders en leerlingen kunnen alle leerkrachten, opvoeders en medewerkers van het internaat bereiken via Smartschool.