Berichtenarchief

Schooljaar 2021 - 2022

Excursie Biologie onderdeel Ecologie

2 juni 2022

Op maandagnamiddag 30 mei was er een excursie biologie voor klas 4 Wetenschappen naar de Assebroekse Meersen.

Een interessante biotoopstudie waarbij een ervaren natuurgids samen met de leraar biologie de theoretische opgedane kennis en vaardigheden bij de leerlingen nu in praktijk brachten. Ecologisch waardevolle aspecten qua biodiversiteit waarbij de positieve en negatieve impact door de mens op dit natuurgebied werden uiteengezet. Determinatie van verschillende organismen ( planten en dieren)  stond eveneens op het programma. Met de extra duiding in verband met de historische waarde van dit moerassig gebied naast de invasie van exoten - door de klimaatwijziging - werden mogelijk nieuwe relaties via symbiose geschetst. Ook geplande ingrepen via het natuurbeheer werden besproken om de biodiversiteit van dit waardevol natuurgebied te ondersteunen.

Deze didactische uitstap had zeker een meerwaarde om theorie en observatie binnen het vak biologie onderdeel ecologie te koppelen.

Fotoalbum

Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN
Excursie Biologie onderdeel Ecologie
OPEN