Berichtenarchief

Schooljaar 2022 - 2023

Biotoopstudie jaar 1

3 oktober 2023

De eerstes gebruikten meettoestellen om de abiotische factoren op een schaduwrijke en een open plek te kunnen vergelijken. Ze bepaalden ook de bodemhardheid en de bodemsoort. Dieren en planten werden gedetermineerd.