Berichtenarchief

Schooljaar 2023 - 2024

Jaar 5 naar Londen

18 mei 2024

Covid en Brexit hadden het 4 jaar lang onmogelijk gemaakt om met onze leerlingen naar Londen te gaan, maar op 16 en 17 mei konden we weer aanknopen bij deze traditie. De leerlingen en leraars hadden in de afgelopen maanden auto's gewassen, sponsors gezocht en een quiz georganiseerd om deze reis voor iedereen betaalbaar te houden. De leerlingen gidsten elkaar langs de Londonse highlights, ook als was het weer die ochtend rubbish. Na de namiddag werd iedere studierichting op zijn wenken bediend met een bezoek aan het Natural History Museum voor de wetenschappers, de National Gallery voor de Humane wetenschappen, the British Museum voor de leerlingen klassieke en moderne talen en the City van London voor de economisten. 's Avonds trokken de leerlingen dan naar de musical Frozen of gingen ze op pad met een Jack The Ripper kenner in Whitechapel. Op vrijdag konden de leerlingen hun eigen programma samenstellen: een wandeling van Buckingham Palace via St James en Soho tot Leicester Square of een bezoek aan een museum naar keuze. Nadien hadden ze nog enkele uurtjes vrij om zelf Londen te verkennen. De sfeer was goed en de herinneringen onvergetelijk.