Berichtenarchief

Schooljaar 2016 - 2017

Pas-uur - Duurzame energie

29 september 2016

Op vrijdag 23 september gaf professor Geert Deconinck van de KULeuven een lezing voor alle vijfde- en zesdejaars met als onderwerp ‘Duurzame energie’. Hij besprak Europa’s keuze voor een koolstofarme samenleving en welke doelstellingen hiervoor op termijn moeten gehaald worden. Verder gaf hij informatie over hoe vandaag voorzien wordt in elektriciteit in België en over de huidige veranderingen in vraag naar en aanbod van elektriciteit.