Berichtenarchief

Schooljaar 2016 - 2017

Dag van de Leerkracht

5 oktober 2016

Op 5 oktober was het de Internationale dag van de Leerkracht en werden al onze leerkrachten in de bloemetjes gezet! Daarmee wil onze school de belangrijke rol onderstrepen die weggelegd is voor een leraar nl. jongeren stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Een leraar die echt gelooft in jongeren en hen ook iets anders meegeeft dan alleen maar leerstof maakt het verschil!

Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ’s avonds de bel klinkt. Maar wereldwijd horen 263 miljoen kinderen en jongeren de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom vragen Studio Globo en VIA Don Bosco aan alle scholen om op de Internationale dag van de Leerkracht niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers te zetten, maar ook te denken aan alle leerkrachten in de wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.

Het recht op basisonderwijs, overal en voor iedereen, was één van de Millenniumdoelstellingen die tegen 2015 moesten gerealiseerd worden. Er is heel wat vooruitgang geboekt op dat vlak, maar er zijn wereldwijd nog steeds 61 miljoen kinderen die niet naar de basisschool kunnen gaan. Als we ook de jongeren meetellen die geen voortgezet secundair onderwijs volgen, dan moeten we 202 miljoen kinderen meer rekenen. Dus in totaal zijn er 263 miljoen kinderen en jongeren die om allerlei redenen geen kans krijgen om onderwijs te volgen! (recente cijfers van UNESCO Institute for Statistics, juli 2016). Zij blijven onze aandacht verdienen!

Tegelijk willen de organisaties met Saved by the bell de politici herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals, 2015-2030) te realiseren. Daarbij focust één van de 17 doelen nadrukkelijk op kwaliteitsonderwijs voor iedereen.

Ook onze school sloot bij de actie aan. Om Saved by the bell zichtbaar en hoorbaar te maken,  lieten we in de pauze onze schoolbel om de twee minuten  even klinken. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs!