Berichtenarchief

Schooljaar 2017 - 2018

1ste trimester

Peter- en meterproject 2017-2018
Sport en Spel in september
Smartschool
Bezoek stadsbibliotheek
Biotoopstudie 1ste jaar
Verrassingsactiviteit van het internaat
Feestelijke opening eerstegraadsschool
Feestelijke opening Basisschool Brugge
PlanetProof klimaatweek 2 – 6 oktober
Een ijsje voor de internen
Eerste klasuurtje 3WET
Dissectie van het varkensoog voor 3WET
Wist je dat...?
Open School op school
Auditie schooltoneel
Klassencompetitie voetbal!
Ontvangst Zuid-Afrikaanse leerlingen
Met de zesdes op universitair avontuur
Junior College Filosofie
Top Team bedrijfssimulatiespel (Zesdes)
Top Team bedrijfssimulatiespel (Vierdes)
Toneelvoorstelling 1stes: Zigzagkind
Skiën - Zuid-Afrika uitwisselingsproject
Didactische uitstap naar een kinderdagverblijf (3HWE)
Excursie en biotoopstudie in Beisbroek voor 4Wet
Wereldwinkelontbijt
Uitwisselingsleerlingen op herdenkingsplechtigheid
Loopcross van SVS
Pasdag 1stes
Pasdag 2des
Pasdag 3 HWE
Pasdag 4 HWE
Pasdag vijfdes
Pasdag zesdes
De teller van het energiefonds draait op volle toeren!
Planet Proofweek
Gastspreker tijdens de PlanetProof Week
Tevreden luisteraars!
Geslaagde jubileumeditie uitwisselingsproject Zuid-Afrika
SLHD en SPEED
Schaken op school
Avondje uit met...
'Pret' e.a. in de les natuurwetenschappen!
Dag van de Jeugdbeweging
Bezoek federaal parlement Brussel (6HWE)
Eerstes eten samen met hun peters en meters
Schrijf- en fotoproject Brugge Plus
Grieks, meer dan een taalvak
Toneelvoorstelling 3des: Donderdag
Woensdagmiddag en... bowling!
Bezoek aan het SMAK
Coördinatiemeeting van het S.PE.E.D.-project
Taaltaak Frans 1LatA & 1Mod
Sport en Spel in november
Zaalvoetbalcompetitie vierdes
5HWE op uitstap naar Gent en Brussel
En de prijs is...
SLHDsecundair reflecteert
Naar het Louvre in Lens
Infoavond Europese uitwisselingsweek
Open repetitie in het Concertgebouw
Franse woorden oefenen
S.P.E.E.D.-Erasmus+ - Introductie over ondernemersschap
100 dagen in het eerste jaar!
Infomoment inleefproject Cultuurwetenschappen
Sint op school
Laatste les Wetenschappelijk Werk
En de winnaar is...
Uitstap naar Köln
Kerstbezinning 2017: #HereIsTheLove

PlanetProof klimaatweek 2 – 6 oktober

19 september 2017

Eén planeet! Daarmee moeten we het doen. Toch doen we alsof we meer dan één planeet hebben. Alsmaar meer mensen consumeren meer grondstoffen en energiebronnen, wat een alsmaar grotere afvalberg creëert. Het is daarom dringend tijd om wakker te worden! We moeten duurzamer omspringen met onze planeet zodat de toekomstige generaties niet in het gedrang komen, want ook zij hebben recht op één volwaardige planeet!

Als school willen wij niet langer passief langs de zijlijn staan. Met de PlanetProof-week wij willen zelf initiatieven nemen en iedereen die bij de school betrokken is sensibiliseren, informeren en zelf actie laten ondernemen. Want samen kunnen we beter doen!