Biotoopstudie 1ste jaar

15 september 2017

De eerstejaars leerden deze biotoop op een wel zeer bijzondere manier kennen. Ze gingen zelf op zoek naar specifieke fauna en flora en leerden, via zelfstandig onderzoek, welke abiotische factoren een invloed uitoefenen op dit kleine ecosysteem. Uiteraard namen we ook wat tijd voor ontspanning in dit prachtige decor!